Ferramentas TIC


O uso das ferramentas TIC implica cambiar o foco do ensino do profesor ao estudantes. Non é indispensable que o docente sexa totalmente competente no manexo das TIC e ser especialista en informática. O que se espera do profesorado é que sexa especialista en procesos de ensino-aprendizaxe e que non teña medo a cambiar a estrutura tradicional do labor docente, que cada vez nos alonxa máis do alumnado e dos seus intereses.


Le+

Conferencia de Jordi Adell .” O desafío educativo da xeración dixital”. Cantabria 2007.

Partindo da afirmación de que a escola é se insere dentro dunha estrutura do século XIX, o profesorado no xa extinto século XX e o alumnado nun século XXI cada vez máis alonxado das estruturas tradicionais de aprendizaxe, o relator centra a súa disertación nas características do alumnado que recibimos nos centros.

Entrando al trapo de llas TIC I . II. Las actividades TIC . Fran Iglesias. Proyecto Grimm (Febreiro 2007)

Dunha maneira clara e divulgativa o autor cuestiona algúns mitos sobre o aporte das TIC no ensino, reflexiona sobre o que traen consigo estas ferramentas como método pedagóxico, tratando de estimular o se uso no profesorado.

Ferramentas virtuais Xano Cebreiro. Remexer na lingua (setembro 2007)

O autor repasa a precaria situación das TIC no ensino galego defendendo o desenvolvemento competencia sobre tres piares imprescindibles: a disponibilidade de infraestruturas e instrumentos, formación axeitada do profesorado no manexo educativo deses instrumentos e unha orientación didáctica que sitúe o alumnado como protagonista da construción crítica do saber e que impulse a creación e o intercambio de contidos por parte dos docentes.


Le+

Ideas para promover el aprendizaje activo y cooperativo Wesley Hiler y Richard Paul. Fundación para el Pensamiento Crítico.

Breve documento que recorda algúns principios básicos -suxerencias e estratexias- que deben ter en conta os profesores e profesoras cando imparten instrucción ou orientación aos estudantes.

El rol del profesor en la educación virtual Javier Martínez Aldanondo. Educaweb (2004)

Aprendizaxe en colaboración nos proxectos Cnice . MEC.

Consideracións organizativas, curriculares, tecnolóxicas e pedagóxicas, pautas xerais do traballo colaborativo, actuación do profesorado na aprendizaxe en colaboración co apoio do ordenador.

Os estudantes, pola súa parte, deben adoptar un papel moito máis importante na súa formación, non só como meros receptores pasivos do xerado polo profesor, senón como axentes activos na procura, selección, procesamento e asimilación da información.

Por outra parte, trátase de achegar o ensino á realidade do noso alumnado, inmerso nun mundo onde estas tecnoloxías forman parte da súa vida cotiá: as súas relacións interpersoais e socialización desenvólvense neste contexto, os seus xogos, ocios... Son alumnos e alumnas tecno-parlantes, mais non deixa de ser paradóxico a inexistencia de uso destas ferramentas no ámbito académico e como apoio á súa formación integral.

Le+

O modelo pedagóxico CAIT. J. Martín Patino, J. BeltránLlera, L. Pérez Sanchez (2003) Reflexións sobre a aprendizaxe construtiva e as dimensións pedagóxicas de Internet.

Alfabetizacion Digital Critica Tiscar Lara. Xullo 2008

Cuestiones de alfabetización digital crítica: privacidad, poder, intimidad, autoría, credibilidad, publicidad, identidad, etc

Decálogo e contradecálogo TIC Rocío Cabanillas. Blog de Recursos Tic en Educación (xuño 2006)